HISTORIE ODDÍLU

Založení oddílu

1.3.1990

1. 3. byl oddíl založen. Ve vedení pracovaly: vůdkyně Eva Ferrová, zástupkyně Zuzana Topinková a Zdeňka Sádlová – Ellschlagerová. V oddíle se registrovalo 8 dětí.

První schůzka

7.3.1990

Oddíl se začal scházet v Českém údolí v provizorní klubovně, společné pro dívčí i chlapecký oddíl. 29.3. se konala 1. schůzka oddílu, kde se ustanovila 1. družina – Pampelišky 27. 4. přišla nová děvčata a založila družinu Sedmikrásky.

Zkoušky

2.5.1990

Eva složila vůdcovskou zkoušku a Zuzka čekatelskou zkoušku.

První výprava

16.5.1990

16. – 17. 5. se uskutečnila 1. oddílová výprava na Nový Dvůr, kde první v historii oddílu složila svůj slib Lucka Topinková.

Výprava v Bezvěrově

30.6.1990

30. 6. – 3. 7. probíhala prázdninová výprava v Bezvěrově, poblíž našeho budoucího letního tábořiště.

Založení Družin

1.10.1990

Byly založeny dvě nové družiny – Čekanky a Berušky.

Zkouška

6.10.1990

Zuzka složila vůdcovskou zkoušku.