HISTORIE ODDÍLU

1990

1.3.1990

oddíl založen. Ve vedení pracovaly: vůdkyně Eva Ferrová, zástupkyně Zuzana Topinková a Zdeňka Sádlová – Ellschlagerová. V oddíle se registrovalo 8 dětí.

1990

7.3.1990

se začal oddíl scházet v Českém údolí v provizorní klubovně, společné pro dívčí i chlapecký oddíl. 29.3. se konala 1. schůzka oddílu, kde se ustanovila 1. družina – Pampelišky 27. 4. přišla nová děvčata a založila družinu Sedmikrásky.

1900

2.5.1990

složila Eva vůdcovskou zkoušku a Zuzka čekatelskou zkoušku.

1990

16.5.1990

16.-17.5.se uskutečnila 1. oddílová výprava na Nový Dvůr, kde první v historii oddílu složila svůj slib Lucka Topinková.

1990

30.6.1990

30.6.-3.7. probíhala prázdninová výprava v Bezvěrově, poblíž našeho budoucího letního tábořiště.