DRUŽINY

Družina světlušek

My jsme malé světlušky,
máme jméno Berušky!

Družina vlčat

Bzum, bzum Čmeláci,
při práci se nekácí!

Družina skautek

Bum bum a tři prásky,
my jsme všechny Sedmikrásky!

Družina skautů

Trr-bum, dej si říci,
nejlepší jsou Tesaříci!

Roveři a rangers

Fik, fik, fikaní, všemi mastmi mazaní.
Síla lví a volnost ptáka, ta nás žene do Junáka! Xixao, Xixao, Xixao