DRUŽINY

IMG_6356
Družina světlušek
My jsme malé světlušky,
máme jméno Berušky!
Družina vlčat
Bzum, bzum Čmeláci,
při práci se nekácí!
IMG_6368(1)
Družina skautek
Bum bum a tři prásky,
my jsme všechny Sedmikrásky!
IMG_6376(1)
Družina skautů
Trr-bum, dej si říci,
nejlepší jsou Tesaříci!
IMG_6347(1)
Roveři a rangers
Fik, fik, fikaný, všemi mastmi mazaný.
Síla lví a volnost ptáka, ta nás žene do Junáka!