DRUŽINY

BERUŠKY
Družina světlušek
My jsme malé světlušky,
máme jméno Berušky!

ČMELÁCI
Družina vlčat
Bzum, bzum Čmeláci,
při práci se nekácí!

SEDMIKRÁSKY
Družina skautek
Bum bum a tři prásky,
my jsme všechny Sedmikrásky!

TESAŘÍCI
Družina skautů
Trr-bum, dej si říci,
nejlepší jsou Tesaříci!

FIKANÍ
Roveři a rangers
Fik, fik, fikaný, všemi mastmi mazaný.
Síla lví a volnost ptáka, ta nás žene do Junáka!