DRUŽINY

BERUŠKY

Družina světlušek
My jsme malé světlušky,
máme jméno Berušky!

ČMELÁCI

Družina vlčat
Bzum, bzum Čmeláci,
při práci se nekácí!

SEDMIKRÁSKY

Družina skautek
Bum bum a tři prásky,
my jsme všechny Sedmikrásky!

TESAŘÍCI

Družina skautů
Trr-bum, dej si říci,
nejlepší jsou Tesaříci!

MRAVENEČCI

Družina benjamínků
Všichni jsme Mravenečci, máme se rádi
a jsme největší kamaradi!

FIKANÍ

Roveři a rangers
Fik, fik, fikaný, všemi mastmi mazaný.
Síla lví a volnost ptáka, ta nás žene do Junáka!