DRUŽINY

BERUŠKY


Družina světlušek
My jsme malé světlušky,
máme jméno Berušky!

ČMELÁCI


Družina vlčat
Bzum, bzum Čmeláci,
při práci se nekácí!

SEDMIKRÁSKY


Družina skautek
Bum bum a tři prásky,
my jsme všechny Sedmikrásky!

TESAŘÍCI


Družina skautů
Trr-bum, dej si říci,
nejlepší jsou Tesaříci!

MRAVENEČCI


Družina benjamínků
Všichni jsme Mravenečci, máme se rádi
a jsme největší kamaradi!

FIKANÍ


Roveři a rangers
Fik, fik, fikaný, všemi mastmi mazaný.
Síla lví a volnost ptáka, ta nás žene do Junáka!