HISTORIE ODDÍLU

Historie 52. dívčího oddílu Žlutá střelka

1990

1. 3.  oddíl založen. Ve vedení pracovaly: vůdkyně Eva Ferrová, zástupkyně Zuzana Topinková a Zdeňka Sádlová – Ellschlagerová. V oddíle se registrovalo 8 dětí.
7. 3. se začal oddíl scházet v Českém údolí v provizorní klubovně, společné pro dívčí i chlapecký oddíl. 29.3. se konala 1. schůzka oddílu, kde se ustanovila 1. družina – Pampelišky
27. 4. přišla nová děvčata a založila družinu Sedmikrásky.
2. 5. složila Eva vůdcovskou zkoušku a Zuzka čekatelskou zkoušku
16. – 17. 5. se uskutečnila 1. oddílová výprava na Nový Dvůr, kde první v historii oddílu složila svůj slib Lucka Topinková.
30. 6. – 3. 7. probíhala prázdninová výprava v Bezvěrově, poblíž našeho budoucího letního tábořiště.
1. 10. založeny dvě nové družiny – Čekanky a Berušky
6. 10. složila Zuzka vůdcovskou zkoušku

1991

16. 5. – 24. 5. zájezd MěRJ do Holandska – jede Jana Steiningerová – Čertice, Ivana Mekhedová -Přeslička, Lucka Topinková a Marcela Světlíková – Světýlko.
25. 5. jsou naše skautky třetí v okresním kole Svojsíkova závodu.
28. 5. uspořádáno první divadelní představení – nultý ročník Divadelního odpoledne.
Červenec – 1. tábor – ISLA DE CABALLOS – Ostřetín u Bezvěrova  – 3 týdny – vede Zuzka.
9. 11. jsou naše skautky druhé na Memoriálu Jožky Knappa.
6. 12. předala Eva vůdcovství oddílu Zuzce.

1992

6. 1. vyšlo 1. Číslo oddílového časopisu Žluťásek.
11. 6. uspořádán 1. ročník Divadelního odpoledne.
Červenec – 2. tábor – GUANAHANI – Ostřetín – 2 týdny – vede Zuzka.
14. 8. – zájezd MěRJ opět do Holandska – jede Přeslička, Alena Protivínská – Beruška, Jana Rosenbreyerová – Skřivánek, Světýlko.
od 1. 10. má oddíl 3 družiny – Čekanky odešly.

1993

Nově registrována chlapecká družina Tesaříci, rádce Ondřej Rohlík – Lachtan. Od té doby jsme smíšeným oddílem.
30. 1. jsme získali 1. místo na Skautských zpívánkách v kategorii sbor.
24. 4. získaly naše skautky opět třetí místo v okresním kole Svojsíkova závodu.
Červenec – 3. tábor – OWANKA – Ostřetín – 3 týdny – vede Zuzka.
Srpen – Zuzka absolvuje Lesní školu ve Stálkově.
23. 10. vítězí naše starší skautky v Knappově memoriálu.

1994

29. 1. opět 1. místo na Skautských zpívánkách – sbor.
20. 3. brigáda na zámku Kozel.
23. 4. jsme získaly 3. místo na okresním kole Závodu vlčat a světlušek.
20. 5. Intercamp – zúčastnily se: Lucka Topinková, Andrea Kočičková – Kočička, Petra Kováříková – Seki, Eva Gotzová – Lopatka.
Červenec – 4. tábor – ČAN SAN – Ostřetín – 3 týdny – vede Zuzka.
Od 1. 10. má oddíl 5 družin: Pampelišky, Sedmikrásky, Berušky, Tesaříky a nově vzniklou družinu vlčat Čmeláci. Někdy v tomto nebo příštím roce vzniká též skupina „Fikaní“ – všichni starší       v oddíle včetně rádců. Ostatní jsou nazýváni „Drobečci“.

1995

25. 2. – 5. oddílové narozeniny – Velký ples na klubovně.
20. – 21. 5. – první seznámení se zámkem v Lužanech.
5. 6. – první autobusový zájezd do Prahy do ZOO, do Lán + rozhovor s paní Olgou Havlovou.
10. 6. – první svatba v oddíle – Žabák (Aleš Skřivan) + Lenka – nyní Skřivanová.
Červenec – 5. tábor – PSIN – Ostřetín – 3 týdny – vede Zuzka, na konci předává vůdcovství Lucce.
24. –  31. 8. pobyt Fikaných na zámku v Lužanech spojený s pomocnou brigádou „co je třeba“, zakončený zámeckou hostinou v salónku.
14. 10. získaly naše rangers na „Knappáku“ 2. místo.

1996

24. 2. – 1. místo na Skautských zpívánkách – duo Martina Vicendová – Martinda a Markéta Tlapová – Tlapka.
24. 2. Lucka a Lachtan složili vůdcovskou zkoušku.
27. 4. – 28. 4. Fikaní opět na brigádě v Lužanech.
1. 5. druhý autobusový zájezd do Českého Krumlova a na Kratochvíli.
11. 5. vybojovaly světlušky 2. místo v okresním kole Závodu vlčat a světlušek, v oblastním kole v Rokycanech (8. 6.) pak byly jedenácté.
17. 5. účast na Západočeském jamboree.
Červenec – 6. tábor – POHÁDEK – Ostřetín – 3 týdny – vede Lucka.

1997

15. 2. – 2. místo na Skautských zpívánkách – sbor.
17. 5. Seki složila vůdcovskou zkoušku.
29. 5. Náš sbor zpíval v nahrávacím studiu na kazetu Plzeňští skauti zpívají.
8. 6. Třetí autobusový zájezd na Říp – Libochovice – Lidice – Vyšehrad.
Červenec – 7. tábor – VATÍWÁNA – Ostřetín – 3 týdny – vede Lucka.
18. 10. končí mladší skautky na Knappově memoriálu na 3. místě.

1998

16. 1. – vykradení klubovny.
7. 3.  – 8. narozeniny oddílu – celosvětová konference.
24. 4.- 25. 4. – setkání roverů a rangers na naší klubovně (účastníci kursu z loňského roku na klubovně Bílé střely).
7. 5. vystoupení oddílu v Pekle – pořad  pro veterány  k oslavám osvobození.
30. 5.  – 7. ročník divadelního odpoledne – 7 vystoupení.
Červenec – 8. tábor – ELDORÁDO – Ostřetín  – 3 týdny – vede Lucka.
Srpen – Lucka a Seki absolvovaly ELŠ v Kouřimi.
24. 10. účast na střediskovém setkání – Výstup na Radyni.
14. – 15. 11. – soustředění Fikaných na Novém Dvoře – minirádcovský kurs.

1999

9. 1. – Hana Jelínková – Hančí a Přeslička se zúčastnily IX. skautského semináře ELŠ o výchově mládeže a formaci vůdců.
28. 2. – 9. narozeniny oddílu + historická prohlídka klubovny.
28. 5. – účast na Západočeském jamboree – divadelní představení našeho oddílu.
Červenec – 9. tábor – FANTAZIE – Ostřetín – 3 týdny – vede Lucka, na konci předává vedení oddílu Seki.
Srpen – Hančí absolvovala ELŠ v Červeném Hrádku.
14. 8. – druhá svatba v našem oddíle – Lucka + Lachtan.
Září – první novorozeně v našem oddíle – Přesličky Šimon.

2011

2011 – v říjnu se Sedmikrásky zúčastnily pilotní ekologické soutěže Panasonicu s názvem „Pan Zelený”, které bylo určené plzeňským skautům. Holky obsadily 2. místo, a vyhrály tak pro oddíl foťák a byly vybrány jako reprezentantky za ČR na světové kolo konané v Paříži.

2012

Ve dnech 6.–10. 2. 2012 reprezentovaly Copánek a Šeřík ČR na ekologické soutěži „Pan Zelený”. Celosvětové kolo se konalo v Paříži, kde se již holky neumístily, ale odnesly si nezapomenutelný zážitek a splnil se jim sen – chtěly se do Paříže podívat.

Na jaře jsme se zúčastnili Závodu vlčat a světlušek a Memoriálu Pavlíka, Šindeláře a Záleského, jenž se koná na počest padlých letců. Také jsme zvelebovali klubovnu, především její okolí, kdy jsme místo plotu sázeli živé stromky. V květnu jsme měli tu čest klást věnce a držet čestnou stráž u pomníku 16. obrněné divize.

V tomto měsíci se také konal střediskový sraz s názvem Postřeliny, kde jsme vyhráli mezioddílové klání a stali se tak „NEJstřelenějším” oddílem. V létě jsme se na 14 dní přesunuli na tábor Scarabeus s námětem starověkého Egypta. Září bylo opět spojeno s pořádáním střediskové akce pro veřejnost se zkratkou SKADĚT (Skauti dětem)  a vyrazili jsme po dlouhé době na výpravu na Nový Dvůr. Poslední zářijový víkend Fikaní uskutečnili výpravu do Kolína. V říjnu jsme se z výpravy do Starého Plzence přesunuli jako hosté do Blovic na Citrónkovu svatbu.

2013

Tento rok jsme zahájili výpravou do Železné Rudy a užili si sněhových radovánek spolu s ostatními oddíly ze střediska. Opět jsme se zúčastnili Memoriálu Pavlíka, Šindeláře a Záleského.  Vyrazili jsme na střediskové výpravy. Jednu družinovku strávili Sedmikrásky a Tesaříci ve Skautském „kontejneru”.

V létě na táboře jsme se snažili zabránit Ragnaröku (konci světa), a naštěstí, úspěšně, uff. Také jsme se pustili do zvelebování vnitřku klubovny – pokládali jsme nové lino, bohužel jsme se z něho moc dlouho neradovali. Z noci 15. na 16. září neznámý pachatel zapálil klubovnu, která byla v natolik havarijním stavu, že musela být zbourána.

A tak je 16. září nejčernějším dnem našeho oddílu. Ale ani to nám nezabránilo v pokračování činnosti. Se stavbou a se sháněním financí nám pomohli bývalí členové a rodiče. 53. oddíl Šedá střelka nám vypůjčila svojí klubovnu, kde jsme mohli přebývat. Později jsme využívali ještě klubovny 57. oddílu Zelené střely, 53. oddílu Šedé střely a 54. oddílu Stříbrné střelky.

Ještě v tomto měsíci jsme vyrazili pod stany a konec září byl opět ve znamení Fikané výpravy, tentokrát do Volyně. 6. 10. došlo k demolici klubovny. Fikaní uspořádali ještě jednu akci a to Filmový triplet (večer s promítáním 3 filmů a následnou diskuzí)

2014

Zahájení roku bylo výpravou za sněhem na Svárožnou, kam jsme šli po tmě a dlouho dumali nad tím, kde se nalézá hlavní vypínač v tak velké budově a ve tmě. Také jsme byli překvapeni, když jsme zjistili až na místě, že elektrický proud funguje na agregát a tak je třeba mít s sebou benzín (od této chvíle už to nikdy nezapomene, na Svárožnou – jedině s benzínem!). 28. 2. Hanka Kupcová, bývalá členka oddílu, a její kapela uspořádali koncert pro klubovnu, na němž se sešli přátelé oddílu a bývalí členové. Výtěžek z koncertu byl věnován na stavbu nové klubovny. Zapojili jsme se do projektu „Everfund”, skrze který se nám podařilo vybrat od nejrůznější dárců částku ve výši 79 505,79 Kč na stavbu nové klubovny.

Mnoho členů se zapojilo do příprav Maškaráku a naše děti jej navštívily. Zúčastnili jsme se Memoriálu Pavlíka, Šindeláře a Záleského, tentokrát s umístěním na 3. místě v kategorii skautek. V květnu proběhl další ročník střediskového setkání Postřelin. Letošní Divadelní odpoledne bylo netradiční, neboť jsme se jako středisko zapojili do Evropského dne sousedů. Také jsme na Divadelním odpoledni prodávali námi vyrobené výrobky, abychom získali nějaké finance na obnovu klubovny.

V rámci Slavností svobody jsme kladli věnce a stáli čestnou stráž u pomníku 16. obrněné divize a navštívili jsme pietní akt u pomníku „Díky, Ameriko!”, kde stál Cáfa čestnou stráž. Léto nás přeneslo do westernového městečka na Divoký západ, do Llana Estacada.

V září jsme se spolu s dalšími střediskovými oddíly zúčastnili Zeleného víkendu s přespáním. Fikaní již tradičně vyrazili ke konci září na výpravu, do Spáleného Poříčí, kde i trochu pomohli místní Záchranné stanici živočichů. Říjnovou oddílovku jsme si v duchu několika sportovních aktivit užili s rodiči. Fikaní se pak ještě v listopadu vydali do ZOO, kde netradičně proběhla i oddílová rada.

2015

V únoru jsme spolu s Jednapadesátkou, dalším oddílem ze střediska, vyrazili na výpravu do Klatov. Proběhla narozeninová oddílovka, neboť tento rok oddíl slavil 25. narozeniny! Připravili jsme odpoledne teambuldingu pro firmu, která nám přispěla nemalou částkou na stavbu klubovnu a pro další přispěvatele byly přichystány přírodní úkoly a občerstvení. Vyrazili jsme po delší době na závod pro světlušky a vlčata – Malou Mlsnou Opici, kde naše hlídka s názvem „Největší borci na světě” obsadila parádní 2. místo.

V listopadu vznikla nová družina – benjamínků (děti 5–7 let) s názvem Mravenečci a stala se tak první střediskovou družinou benjamínků a jednou z mála plzeňských. Pokračovala stavba klubovny. 23. 5. byl vylit beton a byla zarovnána základová deska, aby bylo vše připraveno na srpnovou stavbu. Letošní tábor s dosud nejdelším názvem – Kdesi v daleké galaxii jsme zabránili stavbě hvězdy smrti za pomoci Obi-Wana Kenobiho a mistra Yody.

V srpnu byla hotova hrubá konstrukce klubovny a stavba rychle rostla, a tak jsme celý podzim a prosinec strávili mnoha hodinami natírání – lišt a OSB desek. Nebyli jsme na to sami, pomáhalo nám mnoho rodičů a bývalých členů, ale i skautů z ostatních oddílů ze střediska. V září oddíl převzala Kateřina Cízlová – Žíža. Rozhodli jsme se naplnit skautský příkaz „Vykonat denně alespoň jeden dobrý skutek!” a zapojili jsme se do celorepublikové sbírky s názvem ,,Společně proti leukémii´´.. S úspěchem proběhlo první Mravenčí tvořivé odpoledne. Také jsme se vzdělávali na oddílovém rádcovském kurzu.

2016

Historický okamžik nastal… Ano! 9. 1. byla konečně po 3 letech zkolaudována klubovna! Obnovili jsme Filmové večery pro starší. Během oddílovky jsme se dozvěděli mnoho zajímavého za světa hasičů, které jsme i navštívili. Zúčastnili jsme se Malé mlsné opice, kde jsme se tentokrát neumístili. Na květnové oddílovce jsme se vžili do role vojáků v rámci Slavností svobody. Ve stejném měsíci jsme si výpravě do Prahy vyzkoušeli, jaké je to spát v jurtě, a navštívili jsme skautský institut.

Proběhla první Mravenčí výprava okolo Boleveckých rybníků. Letošní tábor nesl název In Vestigio a byl v duchu dobrodružného pátrání.
Oddíl opět změnil vedení, vůdkyní se stala Alžběta Poláčková – Bjéťa.  V srpnu se 7 našich starších skautů a skautek a 2 členky Stříbrné střelky vydali na Středoevropské jamboree do polské Wroclawi, kde se sešlo přes tisíc skautů a skautek z 29 zemí.

V září uběhlo 78 let od smrti zakladatele skautingu, Antonína Benjamína Svojsíka, které si výpravou do Prahy připomněli starší skauti a skautky. Mravenečci vyrazili obdivovat krásy podzimu do Meditační zahrady a na dalším Tvořivém odpoledni si vyrobili krásné skřítky. A v prosinci pekli perníčky jako dárek oddílu k Vánocům.