Vánočka 15.-16.12.2023 💛🎄✨

Navazujeme na loňský rok a setkáváme se v pátek se skauty na společnou večeři (letos pizza 🍕😅). Než se pizza upeče a že to opravdu trvá, tak hrajeme hru Betlémské světýlko, kde se pionýři snaží sfouknout oheň skautům, kteří jej roznášejí do světa.🕯️ Večer ještě koukáme na vánočního mistra Beana.

V sobotu se k nám přidají světlušky a vlčata. Letos si vyrábíme společně dárečky třeba svíčky, mýdla, lojové koule nebo papírové sobíky. Po úklidu nám zbyde čas už jen na jednu koledu, no stejně jsem zapomněli kytaru a nakonec si společně čteme, ce jsme letos zažili a na co se těšíme v novém skautském roce! 💛💛💛

Než se rozejdeme přijdou rodiče a bývalí členové a máme ještě promítání fotek z tábora a jamboree v Koreji. Doufáme, že z toho bude nová tradice. A pak už v letošním roce naposledy zamykáme klubovnu. ⚜️

Fotky od Pipi a Meflouna na Zoneramě: Vánočka | Zonerama.com

Uzlík 🎀