Zářijová výprava do Prahy

Letos by slavil Antonín Benjamín Svojsík 140. narozeniny. Měsíc jeho narození ale je i měsícem jeho smrti.

Abychom vzdali úctu tomuto výjimečnému muži, vydali jsme se na Vyšehrad, kde leží pochován mezi velikány, kteří ovlivnili jednotlivé sféry našich životů. Svojsíkův ženský protějšek, první náčelní a zakladatelka českého dívčího skautingu Eva Koseová, malíř a tvůrce znaku chodského psa Mikoláš Aleš, tvůrce československé vlajky Jaroslav Jareš, herec Vlasta Burian, skladatelé Bedřich Smetana a Antonín Dvořák, Jan Evangelista Purkyně, Karel Hynek Mácha a mnozí další.

Tam jsme se setkali s bratrem Kennedym, který nás ochotně provedl po celém hřbitově a prodiskutoval minulost i přítomnost našeho hnutí a státu.

Kromě tohoto příjemného setkání jsme narazili i na oddíl Sokola, jenž zde zahajoval svůj závod. Víte, že skauti měli původně tvořit speciální složku Sokola, ale Svojsík s Tyršem se nepohodli a tak vznikla samostatná organizace Junák? Mládež má prý cvičit na bradlech a ne běhat po lese a hrát si na vojáky. Ale jak je vidět, něco na tom přece jen bude…